ติดต่อเรา

บริษัท หลู่ไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

LUTAI INTERNATIONAL Co.,Ltd.

 

เลขที่ 146 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

 

สาขาที่ 1 จังหวัดขอนแก่น

สาขาที่ 2  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาขาที่ 3 จังหวัดเชียงราย

สาขาที่ 4  จังหวัดนครสวรรค์

สาขาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่

 

สาขาที่ 1 จังหวัดขอนแก่น

 

หน้าหมู่บ้านผาสุก  442  หมู่  5 ต.เมืองเก่า   อ.เมือง   จ.ขอนแก่น

โทร.081-5740605 , 081-7802122

 

ID LINE: banyay_kk (คลิ๊ก)

 

ติดต่อทาง : Facebook (คลิ๊ก) 

 

สาขาที่ 2  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สาขาที่ 3 จังหวัดเชียงราย

สาขาที่ 4  จังหวัดนครสวรรค์

สาขาที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่